2013.03.02 – Warta przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki