2013.02.24. Akcja protestacyjna w Toruniu przeciw mobbingowi