2013.01.17 Spotkanie opłatkowe Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ "S"