Miesięczne archiwum: Czerwiec 2012

Wystawa plakatów satyrycznych

9 czerwca o godz. 11 odbędzie się otwarcie wystawy plakatów satyrycznych, komentujących politykę rządu PO-PSL. Plakaty zawisną między filarami budynku – siedziby „Solidarności” przy Wałach …

IBIS 23(65), 6 czerwca 2012

Internetowy Biuletyn Informacyjny „Solidarności” Regionu Gdańskiego IBiS to Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności. W każdą środę drogą mailową wysyłany jest do ponad dwóch tysięcy związkowców i …

Arcybiskup Głódź: Kościół nie chce przywilejów

- Kościół nie chce przywilejów, chce neutralności, szacunku i należnych mu praw, także tych dotyczących medialnego ładu, także dla katolickich mediów, dla obecności telewizji „Trwam” …

Solidarność – solidaritet

Czy polsko-norweska związkowa solidarność to szansa na poprawę warunków pracy polskich pracowników, zatrudnionych przy realizacji kontraktów realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa dla norweskiego potentata Aker Solutions? …

Raport „Magazynu”. Euro 2012 i co dalej?

Futbol to taki sport, gdzie za piłką biega 22 facetów, a i tak zawsze wygrywają Niemcy – mówi popularne w środowisku piłkarskim stwierdzenie. Nie wiemy, …

Płaca minimalna

Płaca minimalna – jest to wysokość wynagrodzenia określona przez prawo, poniżej której pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być opłacany. W Polsce …

Odprawy

W związku z pozostawaniem w stosunku pracy oprócz wynagrodzenia („właściwego” i gwarancyjnego, tj. przysługującego za okresy niewykonywania pracy, jeżeli przepisy tak stanowią, np, wynagrodzenie chorobowe) …

Świadczenia rodzinne

System pomocy rodzinie w Polsce nie należy do szczególnie rozbudowanych. Jedną z form pomocy rodzinie są świadczenia rodzinne. Żeby je otrzymać rodzina musi spełnić określone …

Rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez …

Urlop bezpłatny

Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy …