2012.12.18 – Spotkanie opłatkowe na Uniwerstytecie Gdańskim