2012.12.03. Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"