2012.12.01 – Podziękowanie dla ks. biskupa Ryszarda Kasyny