2012.11.10 – IX Kongres Związku Solidarności Polskich Kombatantów