2012.10.24 – Radisson Gdańsk, pikieta w obronie przewodniczącej "S"