2012-07-05 Stoczniowcy zasłaniają napis "im. Lenina"