1980 – Budowa pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku