Rekrutacja do projektu

Założenia rekrutacji:


 • Rekrutacja kandydatów do projektu prowadzona jest w sposób ciągły. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 25.07.2011r..
 • Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie Projektu.(pobierz)
 • Kandydat, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, powinien zapoznać się z Regulaminem Projektu.
 • Rekrutacja prowadzona jest w dwóch punktach rekrutacyjnych, których dane znajdują się poniżej.

Warunki uczestnictwa:

Aby zakwalifikować się do projektu kandydat powinien spełnić poniższe warunki w momencie zgłoszenia do projektu:

 • posiadać ukończony 18 rok życia,
 • być osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej na terenie województwa pomorskiego (projekt nie obejmuje osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 • być mieszkańcem województwa pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • z własnej inicjatywy zgłosić się do udziału w projekcie (poza miejscem pracy i godzinami pracy).

Dokumenty niezbędne do wypełnienia i dostarczenia przez uczestnika na etapie zgłoszenia do projektu można pobrać ze strony internetowej projektu (linki poniżej) lub w Punkcie Rekrutacyjnym:

 • ankieta zgłoszeniowa, (pobierz)
 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej na terenie woj. pomorskiego (według wzoru, bądź o identycznym zakresie informacyjny), (pobierz)
 • kserokopia dokumentu tożsamości,

Podczas rekrutacji do projektu preferowane będą:

 • osoby, które ukończyły 45 rok życia,
 • kobiety rekrutowane do szkoleń z kwalifikacji zawodowych typowo męskich, tym samym walcząc ze stereotypami,
 • mężczyźni rekrutowani do szkoleń z kwalifikacji zawodowych typowych dla kobiet, tym samym walcząc ze stereotypami,
 • osoby o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.


 

Wszystkie wymagane dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć do jednego z punktów rekrutacyjnych:


Punkt rekrutacyjny

Godziny pracy punktu

GDAŃSK

ul. Wały Piastowskie 24, p.5

tel. 58 308 43 20

a.kamola@www.solidarnosc.gda.pl

Poniedziałek

15:00 – 18:00

Wtorek

13:00 – 16:00

Środa

09:00 – 11:00

Czwartek

12:00 – 18:00

Piątek

09:00 – 11:00

GDYNIA

ul. Śląska 52

tel. 58 620 94 28

m.blazko@www.solidarnosc.gda.pl

Poniedziałek

08:00 – 12:00

Wtorek

———-

Środa

13:00 – 17:00

Czwartek

12:00 – 16:30

Piątek

08:00 – 11:30

 

Osoba zakwalifikowana do projektu, przed rozpoczęciem udziału w projekcie zobowiązana będzie do podpisania umowy szkoleniowej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę