RekrutacjaRekrutacja do projektu


Założenia rekrutacji: Rekrutacja kandydatów do projektu prowadzona jest w sposób ciągły. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 25.07.2011r.. Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie Projektu.(pobierz) Kandydat, …