KontaktKontakt


Biuro Lidera Projektu: Kierownik Projektu: Jacek Żaczek COMBIDATA Poland Sp.  z.o.o ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia Tel. 58 550 95 65    Zespół realizacji projektu oraz …