Zaproszenie do składania ofert – Drugi Trener – Współprowadzący szkoleń IT

Szanowni Państwo,

 

Region Gdański NSZZ „Solidarność” w ramach projektu pt „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys BIS!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na stanowisko Drugiego Trenera– Współprowadzenie szkoleń IT  dla osób 45 + w w/w projekcie. Szczegółowy opis i wytyczne znajdują  się  poniżej:

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

Termin składania ofert upływa 24.10.2011 o godzinie 15:00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem e-mail i numerem telefonu :

 

a.kraskowska@www.solidarnosc.gda.pl

tel. 58 308 42 45

Download PDF
Powrót Drukuj stronę