Rozpoczęcie rekrutacji

Region Gdański NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o. o. z dniem 25.07.2011 r. przystępuje do rozpoczęcia rekrutacji do projektu „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys BIS!” , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na terenie województwa pomorskiego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w Projekcie!!!

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę