O projekcie

Projekt „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys BIS!” jest kontynuacja cieszącego się dużym zainteresowaniem, realizowanego od lutego 2010 roku projektu „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!”.

 

Cel projektu

(Co chcemy osiągnąć)

 

Projekt ma na celu rozwój kompetencji zawodowych 430 pracujących osób dorosłych, prowadzący do poprawy pozycji zawodowej tych osób na rynku pracy.

 

Uczestnicy projektu

(Kto może brać udział w projekcie)

 

Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących, zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych na terenie woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy  pragną przystąpić do proponowanych ścieżek szkoleniowych.

 

W ramach projektu szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe objętych zostanie 220 osób w wieku powyżej 45 roku życia oraz 210 osób w wieku poniżej 45 roku życia. Pracownicy jednego przedsiębiorstwa mogą stanowić maksymalnie 20% uczestników jednego typu szkolenia. W projekcie przewidziano udział min. 196 Kobiet.

 

Coaching

 

220 osób, które ukończyły 45 rok życia objętych zostanie Coachingiem polegającym na indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym/mentorem, podczas którego uczestnikom projektu udzielone zostanie wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego i psychologicznego.

 

Szkolenia realizowane w ramach projektu

 

Dla każdego uczestnika/uczestniczki przewidziany jest pakiet 3 bezpłatnych szkoleń.  Szkolenia realizowane są poza miejscem oraz godzinami pracy uczestników w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Projekt szczególną uwagę poświęca kobietom, które pragną wziąć udział w szkoleniach na stanowiska stereotypowo uważane za męskie.

 

Uczestnik projektu wybiera jedno z poniższych szkoleń

 

Zawodowych:

 • Programowanie obrabiarek CNC
 • Operator dźwigów samochodowych
 • Operator wózków widłowych – układarek spalinowych
 • Obsługa koparko – spycharki
 • Prawo jazdy kat. C lub C+E
 • Operatorów zespołu maszyn do wytwarzania masy bitumicznej
 • Projektowanie w AUTOCAD
 • Grafika komputerowa – CorelDraw i PhotoShop
 • Administrator sieci komputerowych

Lub językowych:

 • Język angielski – poziom podstawowy
 • Język angielski – poziom średoniozaawansowany

Lub osobistych/menadżerskich:

 • Negocjacje z komunikacją
 • Prowadzenie profesjonalnych wystąpień i prezentacji

Dodatkowo każdy uczestnik bierze udział w wybranym przez siebie szkoleniu komputerowym:

 • Obsługa komputera + MS OFFICE – poziom podstawowy
 • Obsługa komputera + MS OFFICE – poziom zaawansowany

Dla wszystkich uczestników projektu przewidziano także udział w szkoleniu z zakresu równości płci „Gender Equality”.

 

Osoby, które ukończyły 45 rok życia otrzymują także wsparcie psychologiczne w jednym z poniższych obszarów:

 • Radzenie sobie ze stresem
 • Podejmowanie decyzji i operatywność
 • Organizacja pracy własnej
 • Zarządzanie czasem

Szkolenia elektroniczne

Uczestnicy projektu uzyskają dostęp do multimedialnych, interaktywnych materiałów wspomagających w postaci szkoleń elektronicznych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę