KontaktKontakt


Biuro Lidera Projektu: Kierownik Projektu: Gabriela Groth-Rolka COMBIDATA Poland Sp. z o.o. ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia Tel.: 58 550 95 58, 58 550 95 …