Otwarcie rekrutacji dla osób 45+

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że z dniem 21.03.2011 rekrutacja do projektu „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!” zostaje otwarta dla wszystkich osób pracujących w wieku powyżej 45 roku życia.

 

 

Branże, na których dotychczas skupiały się działania projektu, tj. stoczniowa, około-stoczniowa, portowa oraz telekomunikacyjna pozostają branżami preferowanymi. Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń osób w wieku 45+ z wymienionych branż nie mamy możliwości uruchomienia kolejnych szkoleń pomimo zrekrutowania do projektu 350 osób w wieku poniżej 45 lat. Wynika to z zapisów regulaminu, które określają, że przynajmniej 50% osób grupy szkoleniowej muszą stanowić osoby w wieku 45+. Z tego powodu od dnia 21.03.2011 dopuszczamy możliwość udziału w projekcie osób 45+ także spoza branż: stoczniowej, około-stoczniowej, portowej oraz telekomunikacyjnej.

 

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się wszystkie pracujące na umowę o pracę osoby w wieku 45+, niezależnie od przedsiębiorstwa lub instytucji, w której są zatrudnieni. Jednakże pracownicy danego przedsiębiorstwa nie mogą stanowić więcej niż 20% uczestników danego szkolenia. Limit 20% pracowników uwzględniany jest wobec tych pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, czyli ich działalność podlega ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Dotyczy to także innych jednostek, np. fundacji jeżeli oprócz własnej działalności prowadzą one działalność gospodarczą.

 

W ramach projektu istnieje możliwość ukończenia szkoleń z języka angielskiego na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowym oraz średnio-zaawansowanym, szkoleń zawodowych tj. Grafika komputerowa, Analiza finansowa, AUTOCAD i innych, a także szkoleń komputerowych i uzyskania wsparcia psychologicznego. Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez stronę internetową projektu: www.receptanakryzys.eduportal.pl, lub w punktach rekrutacyjnych w Gdyni i Gdańsku.

 

Punkt rekrutacyjny Gdynia  – ul. Śląska 52, tel. 58 620 94 28

Punkt rekrutacyjny Gdańsk – ul. Wały Piastowskie 24, p.105, tel. 58 308 44 54

Download PDF
Powrót Drukuj stronę