Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia rekrutacji

COMBIDATA Poland sp. z o. o. w partnerstwie z Region Gdański NSZZ „Solidarność” z dniem 24 maja 2010r. przystępuje do rozpoczęcia rekrutacji do projektu „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na terenie województwa pomorskiego w ramach Priorytetu
VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w Projekcie!!!

Download PDF
Powrót Drukuj stronę