O projekcieO projekcie


Projekt „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw …