Problemy kształcenia zawodowego – komunikat z konferencji

Gdańsk, 21. 12. 2009 r.

 
W dniu 8 grudnia 2009 r. w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Stan kształcenia zawodowego w przededniu projektowanych zmian” zorganizowana przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego we współpracy z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
 
 W zebraniu wzięło udział około stu przedstawicieli szkół, samorządów terytorialnych – m. in. z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Tczewa, Pucka, Lęborka, Chojnic, Rumi, Pruszcza Gdańskiego, Kościerzyny, Wejherowa, Bytowa, Przodkowa k. Kartuz, Kłania k. Pucka, a także z Krosna, Rzeszowa, Lublina, Biłgoraja, Włocławka, Torunia, Wąbrzeźna, Wrocławia, Ostrowca Św. Gośćmi byli także przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pomorskiego Urzędu Marszłąkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
 
W spotkaniu – które prowadzili: Wojciech Książek – przewodniczący Sekcji Gdańskiej oraz Krzysztof Jędrzejczyk – zastępca przewodniczącego Sekcji Krajowej oraz szef zespołu ds. szkolnictwa zawodowego, prelegentami byli: Ewa Konikowska-Kruk – dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Grażyna Osicka – dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Irena Łaguna – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, Stefan Kubowicz – przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”.
 
Oprócz części plenarnej odbyła się dyskusja w trzech zespołach:
 
Zespół I (prowadzący: K. Jędrzejczyk): Ocena stanu realizacji problemów zgłaszanych
przez Sekcję Krajową – określenie zadań na nową kadencję,
 
Zespół II (prowadzący: Bogdan Skotnicki – b. dyrektor CKU w Krośnie): Ocena stanu i
projekty zmian w zakresie egzaminów zawodowych,
 
Zespół III (prowadzący: W. Książek): Oferta szkół w zakresie tzw. klas
przysposabiających do pracy – postulaty w zakresie dostosowania prawa, finansowania, przykłady dobrej praktyki,
 
Wnioski opracowywał zespół redakcyjny: Wojciech Szczepański (Przewodniczący zespołu), Piotr Gwit, Leon Kurr, Ryszard Poznań, Hanna Mickiewicz.
 
 
Przyjęto następujące ustalenia:
 
 1. Uaktualniony zestaw wniosków zostanie przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a wybrane postulaty przekazane także do:
  1. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
  2. Ministerstwa Finansów,
  3. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
  4. Ministerstwa Gospodarki.
  5. Związków pracodawców (na poziomie centralnym i regionalnym)
  6. Związków samorządu terytorialnego – na poziomie krajowym,
  7. Komisji Trójstronnej,
 

 

Zestaw wniosków zostanie przekazany Sekcji Krajowej z prośbą o:

  1. Przedstawienie ich podczas najbliższej Rady Sekcji,
  2. Monitorowanie stopnia ich realizacji już w nowej kadencji związkowej.
Przygotowany zostanie pakiet materiałów do wysyłki przez Sekcje Regionalne i Komisje Międzyzakładowe do jednostek samorządu terytorialnego – na swoim terenie działania.
 

Odrębny pakiet materiałów otrzymają Sekcje Regionalne do przekazania Wojewódzkim Komisjom Dialogu Społecznego

 

Wyłoniony zostaje zespół redakcyjny w składzie: Krzysztof Jędrzejczyk, Wojciech Książek, Wojciech Szczepański, który opracuje zestaw materiałów, będący elektroniczną wersją publikacji z konferencji (podejmując starania w celu wydania publikacji książkowej). Stąd też wynika apel, aby dalej przesyłać wnioski, opracowania w tym zakresie.

 

Organizatorzy konferencji postanowili przekazać podziękowania osobom aktywnie uczestniczącym w przygotowaniu konferencji, tj: dyr. Ewie Konikowskiej Kruk, dyr. Grażynie Osickiej, dyr. Irenie Łagunie, Bogdanowi Skotnickiemu (Krosno), Mirosławowi Górczyńskiemu (Lublin), Janowi Bryndza (Wrocław), Piotrowi Gwitowi (Gdańsk), Leonowi Kurr (Gdynia), Hannie Minkiewicz (Gdańsk), dyr. Janowi Jóźkowowi (Wąbrzeźno), Ryszardowi Poznaniowi (Chojnice).

 
 
       Krzysztof Jędrzejczyk                          Wojciech Książek                           Wojciech Szczepański
(Z-za Przewodniczącego Sekcji Krajowej)     (Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)      (Przewodniczący zespołu problemowego)
 
 
Załącznikami Komunikatu są (zostanie uzupełniony do 12 stycznia 2010 r. – przede wszystkim o zintegrowany „Wykaz problemów z zakresu kształcenia zawodowego opracowany przez sekcję krajową oswiaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”):
 
 1. Prezentacje w Power Poincie:
  • Informacja o pracach nad zmianami w kształceniu zawodowym i w zakresie egzaminów zawodowych (Ewa Konikowska-Kruk – dyrektor – MEN),
  • Informacja o projektach wspierających zmiany w kształceniu zawodowym (Grażyna Osicka – dyrektor KOWEZiU),
  • Wyniki egzaminów zawodowych – analiza porównawcza (Irena Łaguna – dyrektor OKE w Gdańsku),
  • Egzaminy zawodowe – uwagi (Bogdan Skotnicki – b. dyr. CKU w Krośnie),
  • Przyczyny podejmowania problemu uczniów młodocianych (Wojciech Książek),
  • Porządek konferencji i Wykaz problemów…
 1. Wykaz aktów prawnych z zakresu kształcenia zawodowego – opr. MEN,
 2. Apel WZD Sekcji Gdańskiej o tworzenie klas przysposabiających do pracy,
 3. Uwagi do funkcjonowania gimnazjów i tworzenia klas przysposabiających do pracy – dyr. Jan Jóźków – Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie,
 4. Prawo, uwagi do kształcenia młodocianych – Marek Nowicki – starszy wizytator – Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Download PDF
Powrót Drukuj stronę