Piotr Gwit – Gdańsk, Doradcy zawodowi

Piotr Gwit – Gdańsk

Doradcy zawodowi

W całej Polsce, wielu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Celem realizacji tego ogólnopolskiego projektu było założenie Ministerstwa Edukacji Narodowej utworzenia etatów doradców zawodowych, dla zapewnienia należytego przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia (Art. 1 pkt. 14 Ustawy o systemie oświaty), oraz dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy (Art. 1 pkt. 13 Ustawy o systemie oświaty). MEN pozostawiło decyzję o tworzeniu stanowisk doradców zawodowych organom prowadzącym szkoły, te z kolei na ogół nie potrafią znaleźć środków na realizację założeń z Ustawy o systemie oświaty.

 

Szkoły ponadgimnazjalne tworzą swoja ofertę w oparciu o realizację przedmiotów w zakresie, umożliwiającym zdanie egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, a to ma otworzyć im drzwi wymarzonego kierunku studiów. Praktyka jest taka, że młodzież idzie w zależności od tego, czy lubi matematykę – do klasy matematyczno-fizycznej, a jak nie lubi matematyki do "humana". Potem w klasie I i II ma miejsce swoista "Wiosna Ludów" – wielu uczniów chce zmienić klasę, a to ze względu na ograniczoną ilość miejsc w oddziale jest niemożliwe. Często powstają problemy z możliwością wyboru klasy ze względu na liczebność. Uczeń musi pozostać w dotychczasowej klasie, a różnice programowe wyrównywać na dodatkowych zajęciach opłacanych przez rodziców.
 

Doradcy zawodowi ukończyli 3-semestralne studia, owszem – bezpłatnie (choć niektórzy musieli wynajmować pokoje, płacić za przejazdy), ale poświęcili swój czas, ciężką pracę, niektórzy pokonywali setki kilometrów. Liczyli na realizację obietnic o dodatkowej pracy. 
 

Wiedza i nabyte umiejętności w trakcie studiów a nie używane w praktyce też są ulotne… Unia dala pieniądze… na nic! Zatem pieniądze zostały zmarnotrawione. A argument: prosić organy prowadzące to komplikacje i cedowanie obowiązków MEN na nauczycieli, a przecież realizacja zapisów Ustawy o systemie oświaty (Art. 1 pkt. 13 i 14) jest konstytucyjnym obowiązkiem Ministra Edukacji Narodowej!

Download PDF
Powrót Drukuj stronę