Konferencja 8 grudniaKazimierz Klas – uwagi dyrektora szkoły


Szanowni Państwo, W związku z konferencją "Stan kształcenia zawodowego w przededniu projektowanych zmian", która odbyła się w dniu wczorajszym oraz wystąpieniem przesyłam tezy wystąpienia w …

Mirosław Górczyński – Lublin, Uwagi i uzupełnienia…


  Wykorzystanie doradców zawodowych, którzy przeszli szkolenia na koszt MEN oraz zmiana sposobu ich zatrudniania w innych typach szkół – nie wszystko rozwiązuje przedmiot „Podstawy …

Jan Bryndza – Wrocław, Wojciech Szczepański – Gdańsk: Uwagi do WYKAZU problemów SKOiW


Jan Bryndza – Wrocław Wojciech Szczepański – Gdańsk (uwagi zaznaczone na czerwono) Uwagi do WYKAZU problemów SKOiW   Sprawy kadrowe pkt. 3 Problemy z powoływaniem …

Zespół III, Wojciech Książek, Oferta szkół w zakresie tzw. klas przysposabiających do pracy


Zespół III (prowadzący: W. Książek): Oferta szkół w zakresie tzw. klas przysposabiających do pracy – postulaty w zakresie dostosowania prawa, finansowania, przykłady dobrej praktyki   …

Zespół II, Bogdan Skotnicki, Ocena stanu i projekty zmian w zakresie egzaminów zawodowych


Prowadzący: Bogdan Skotnicki – b. dyrektor CKU w Krośnie   1. W projekcie nowelizacji zasad przeprowadzania egzaminów zawodowych powinny się znaleźć zapisy dyscyplinujące osoby, które …

Zespół I, Krzysztof Jędrzejczyk, Ocena stanu realizacji problemów zgłaszanych przez SK


Wnioski i uwagi:   1. W ustawach o podatkach należy dokonać takich zmian, które zmotywują pracodawców.   2. Wniosek o pilne zróżnicowanie wagi P8 w zależności od …

Problemy kształcenia zawodowego – komunikat z konferencji


Gdańsk, 21. 12. 2009 r.   W dniu 8 grudnia 2009 r. w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Stan kształcenia zawodowego w przededniu projektowanych zmian” …

 
  • Strona 2 z 2
  • <
  • 1
  • 2