Kazimierz Klas – uwagi dyrektora szkoły

Szanowni Państwo,


W związku z konferencją "Stan kształcenia zawodowego w przededniu projektowanych zmian", która odbyła się w dniu wczorajszym oraz wystąpieniem przesyłam tezy wystąpienia w formie wniosków:

1. Należy doprowadzić do stworzenia jednolitych warunków kształcenia zawodowego pod kątem bazy, wyposażenia, warunków. Skoro egzaminy zewnętrzne mają przebiegać według nowych zasad, praktyczny egzamin ma być praktycznym, wyniki porównywalne, podobniepowinno być z bazą szkoły. Nie sądzę, aby egzaminy zewnętrzne wyprowadzono ze szkół.

 

2. Skoro egzaminy są zewnętrzne, przeprowadzane w szkołach, organizowane przez MEN/CKE należy doprowadzić do pełnego pokrycia kosztów egzaminów. W przypadku np. kucharza małej gastronomii nie pokrywa się kosztów amortyzacji sprzętu własnego, mediów oraz zakupu wymaganych w egzaminie sprzętów, naczyń.

 

3. Należy doprowadzić do wyjaśnienia sytuacji prawnej dyrektora szkoły. W obecnej chwili nie są przestrzegane postanowienia dotyczące art.64 Karty Nauczyciela. Egzaminy zawodowe odbywają się do końca lipca (w naszym ośrodku egzaminacyjnym). W pierwszym tygodniu lipca kończy się rekrutacja do szkoły, poprzedzona podsumowaniem roku szkolnego. W ostatnim tygodniu sierpnia mają miejsce poprawki i poprawkowe egzaminy maturalne, w związku z czym nie jest możliwe wykorzystanie urlopu z uzupełniającym włącznie.

Chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie. Uczestnictwo w konferencji było to dla mnie ciekawym doświadczeniem. Jednocześnie pragnę pogratulować niezwykle sprawnej organizacji i wysokiego poziomu spotkania.

 

Z poważaniem,
Kazimierz Klas
Dyrektor Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
(058) 681-96-95

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę