Konferencja 8 grudniaApel WZD Sekcji Gdańskiej o tworzenie klas przysposabiających do pracy


Gdańsk, 21. 04. 2009 r.   Apel do Ministerstwa Edukacji Narodowej i organów prowadzących o tworzenie klas przysposabiających do pracy (uzawodowionych)    Walne Zebranie Delegatów …

Marek Nowicki, Prawo, uwagi do kształcenia młodocianych


Marek Nowicki – st. wizytator Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku – wyjaśnienia dot. poruszanych problemów     Odpowiedź dot. umów o praktyczna …

Jan Jóśków, Uwagi do funkcjonowania gimnazjów i tworzenia klas przysposabiających do pracy


Oddziały przysposabiające do pracy   Stan prawny Funkcjonowanie gimnazjów z oddziałami przysposabiających do pracy jest usankcjonowane w artykule 2 p.2, lit b ustawy o systemie …

Wykaz aktów prawnych dotyczących kształcenia zawodowego:


Opr. MEN – XII 2009       Wykaz aktów prawnych dotyczących kształcenia zawodowego:       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o …

Prezentacje w Power Poincie


Informacja o pracach nad zmianami w kształceniu zawodowym i w zakresie egzaminów zawodowych (Ewa Konikowska-Kruk – dyrektor – MEN) Informacja o projektach wspierających zmiany w …

Krzysztof Jędrzejczyk – Ocena realizacji zgłaszanych postulatów


Opr. K. Jędrzejczyk – PROJEKT   Obszar dydaktyczno – egzaminacyjny dotyczący uczniów – terminy oraz sposoby przeprowadzania egzaminów w technikach  a) potwierdzające kwalifikacje zawodowe, (brak decyzji) …

Wojciech Szczepański – przykłady wniosków i apeli


Wojciech Szczepański   Przykłady projektów Stanowisk, Apeli Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”   Wniosek 1 (zespół I) W ustawach o podatkach należy dokonać takich …

Leon Kurr – egzaminy zawodowe


Propozycja zmiany formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla techników   aktualny sposób egzaminu w części praktycznej nie sprawdza wiadomości ani umiejętności a jedynie wytrenowanie …

Jerzy Wiśniewski – klasy przysposabiające do pracy


Toruń, 17 grudnia 2009 r.   Szanowny Pan Wojciech Książek,   Przepraszam, że tak późno wypowiadam się w sprawie klas uzawodowionych. Pragnę rozszerzyć to, co …

Piotr Gwit – Gdańsk, Doradcy zawodowi


Piotr Gwit – Gdańsk Doradcy zawodowi W całej Polsce, wielu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Celem realizacji …

 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >