Projekt8.1.2

 

PO KL 8.1.2
Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego

 

W związku z trudną sytuacją pomorskiego przemysłu stoczniowego i firm z nim kooperujących Region Gdański NSZZ „Solidarność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje  projekt współfinansowany ze środków unijnych o nazwie „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego”.

 

Ramy Czasowe: 01.07.2009 – 31.12.2011

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

 

Wnioskodawca
Region Gdański NSZZ Solidarność

 

Partnerzy
COMBIDATA Poland sp.z.o.o.

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Projekt skierowany jest do pracowników  firm kooperujących  ze stoczniami lub z przedsiębiorstwami przemysłu stoczniowego, które przechodzą przez procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz do zagrożonych utratą pracy, określanych jako Beneficjenci Ostateczni (BO)
Docelowo wsparciem ma być objętych 340 osób:
•    240 pracowników fizycznych
•    100 pracowników umysłowych
które dobrowolnie zgłoszą się do projektu i będą w nim uczestniczyć po godzinach pracy.

 

Rekrutacja  trwa od  października 2009 do końca sierpnia 2011 na terenie województwa pomorskiego.
Punkty rekrutacyjne są otwarte w tygodniu w godzinach przed i popołudniowych jak i w soboty dostosowując swoją działalność do zainteresowanych osób.

 

Zapisy w 2 punktach informacyjno-rekrutacyjnych:

•    Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 3 A, tel. 058 308 43 15
•    Gdynia, ul. Śląska 52, tel. 058 620 94 28

 

W ramach projektu uczestnicy mają szansę bezpłatnie brać udział w:

•    Szkoleniach zawodowych – umożliwiających przekwalifikowanie i podniesienie umiejętności
•    Doradztwie zawodowym
•    Pośrednictwie pracy

 

W ramach szkoleń realizowane będą kursy komputerowe, motywacyjne a także przygotowujące do egzaminu czeladniczego.
Każdy uczestnik projektu otrzyma certyfikat ukończenia kursu, jak również będzie miał możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu państwowego i uzyskania świadectwa uprawniającego do wykonywania pracy w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji.

 

Biuro projektu:

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Wały piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

 

Małgorzata Gumoś – Kierownik projektu, pok. 3a

E-mail: m.gumos@www.solidarnosc.gda.pl

tel. 58 308 43 15

 

Jagna Łobodzińska – Sekretarz projektu, pok. 129

E-mail: j.lobodzinska@www.solidarnosc.gda.pl

tel. 58 308 43 29


 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę