Zamknięcie projektu

 

baner na stron www 31 grudnia 2011r. zakończył się projekt „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego”, który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.Projekt skierowany był do 340 pracowników firm kooperujących ze stoczniami lub z przedsiębiorstwami przemysłu stoczniowego, które przechodzą przez procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz do zagrożonych utratą pracy, określanych jako Beneficjenci Ostateczni (BO)

 

Celem projektu było:

 

Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności do potrzeb pomorskiego rynku pracy lub przekwalifikowanie 340 uczestników projektu, w tym:

 • 240 pracowników fizycznych
 • 100 pracowników umysłowych

Projekt oferował następujące wsparcie:

 • bezpłatne szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe
 • szkolenia motywacyjne
 • szkolenia z podstaw obłsugi komputera
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy dla zainteresowanych

Rezultaty osiągniete w ramach realizacji projektu:

 • Projekt ukończyło 368 osób
 • 268 osób wzięło udział i zakończyło szkolenia zawodowe
 • 100 osób wzięło udział w szkoleniach profilowanych
 • 335 osób ukończyło szkolenie z obsługi komputera
 • 346 osób wzięło udział w szkoleniu motywacyjnym
 • 352 osoby skorzystały z indywidualnego doardztwa zawodowego
Download PDF
Powrót Drukuj stronę