Spotkanie informacyjno-promocyjne

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach projektu „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego”.

 

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjno-promocyjne dot. projektu
pt.: „Pomorska Siec Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego”. Projekt ten jest
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój Pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie.
Spotkanie odbędzie się 1 lutego 2010r o godz. 14.00 w Sali Akwen w siedzibie Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Szczegółowe informacje w ulotce

Download PDF
Powrót Drukuj stronę