Rozdanie certyfikatów w Gdańsku

P8260168


26 sierpnia 2011 r. w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów beneficjentom projektu „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego”.

 

 
Spotkanie otworzyła Małgorzata Gumoś, Koordynator Sieci Wsparcia, dziękując za „wzięcie udziału w różnych – nie tylko zawodowych – komponentach projektu, takich jak na przykład: doradztwo zawodowe, szkolenie motywacyjne”.


Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla oraz Zbigniew Kowalczyk, członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, przedstawili obecną politykę pozyskiwania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz poinformowali o realizowanych przez gdańską „Solidarność” projektach unijnych i zaprosili do wzięcia w nich udziału.Dodatkowych informacji na temat realizowanych i nowych projektów udzieliła Jagna Łobodzińska , specjalista ds. programów europejskich.


W dalszej części spotkania przewodniczący Krzysztof Dośla podziękował i pogratulował wszystkim uczestnikom projektu oraz realizatorom, którzy włożyli wiele pracy w przeprowadzenie projektu i pomagali beneficjentom przejść przez wymogi. Podkreślił także owocną współpracę z partnerami w projekcie: COMBIDATĄ Poland sp. z o.o. i Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem certyfikatów uczestnikom projektu.


P8260191                      P8260182

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę