Rekrutacja trwa

Renata TkaczykO przebiegu rekrutacji w projekcie „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego” mówi Renata Tkaczyk, megarekruter w projekcie.

Od czego rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu?

– Rekrutacja uczestników składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić się do jednego z trzech punktów rekrutacyjnych – w Gdańsku, Gdyni oraz w Wejherowie – lub zarejestrować się na portalu: www.siecwsparcia.eduportal.pl

Najczęściej rekrutacja rozpoczyna się od spotkania, w czasie którego informujemy, na czym polega uczestnictwo w projekcie i z jakich szkoleń mogą skorzystać. Następnie zebrane dokumenty uczestnika podlegają formalnej weryfikacji. Kolejnym obowiązkowym etapem rekrutacji, kwalifikującym do szkoleń, są ankiety dopasowania do profili zawodowych oraz test kompetencji zawodowych.

Czy te spotkania są grupowe, czy indywidualne?

– Najczęściej są grupowe i odbywają się w punkcie rekrutacyjnym lub w zakładach pracy – zawsze po godzinach pracy. Na przykład dziś jedziemy do Gdyni do OPEC, gdzie czeka na nas kilkadziesiąt osób zainteresowanych projektem.

Czego oczekujecie Państwo od potencjalnego beneficjenta na pierwszym spotkaniu?

– Na tym etapie spodziewamy się, że osoby obecne na spotkaniu podejmą decyzję, czy chcą brać udział w projekcie, czy stwierdzą – Nie, ten projekt nie jest dla mnie. Zwykle kandydaci przybywający na spotkanie mają już sprecyzowane oczekiwania co do własnych potrzeb szkoleniowych. Zdarza się także, że przygotowujemy kurs uwzględniający potrzeby uczestników projektu. Z inicjatywy uczestników przygotowane zostało szkolenie „projektant stron www z elementami grafiki”.

W organizowaniu spotkań, zbieraniu odpowiednich dokumentów, niezbędnych do udziału w projekcie, bardzo pomagają – kandydatom i nam – komisje zakładowe „Solidarności”.

Jakie wymagania musi spełnić osoba zainteresowana projektem?

– Jeżeli kandydat zgłosi chęć uczestniczenia w projekcie, wówczas wypełnia ankietę rekrutacyjną, w której podaje swoje dane osobowe. Poza tym podpisuje oświadczenie, że chce przystąpić do projektu i informuje, czy jest zatrudniony, czy nie. To jest projekt dla osób pracujących i dla pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy, zatrudnionych w przedsiębiorstwach kooperujących ze stoczniami. Poza tym kandydat powinien posiadać aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, a zakład pracy poświadczyć fakt kooperacji z przemysłem okrętowym.

Dlaczego zajęliście się Państwo tą grupą pracowniczą?

– Sytuacja zakładów kooperujących ze stoczniami jest bardzo trudna, zwłaszcza tych z branży metalowej, które produkowały elementy bezpośrednio dla stoczni. W trochę lepszej sytuacji są takie przedsiębiorstwa, jak wspomniany OPEC, ponieważ poza stocznią ma także wielu innych odbiorców ciepła.

Jak na wieść o redukcji zatrudnienia reagują pracownicy z długim stażem pracy?

– Oczywiście wśród kandydatów zgłaszających się do nas często są bardzo dobrzy pracownicy, świetni wykształceni, którzy doskonalili się zawodowo przez 20-30 lat, pracując u jednego praco-dawcy. Dla wszystkich osób rozstanie z firmą po wielu latach pracy stanowi zwykle ogromny stres.

W jaki sposób przebiega proces rekrutacji osób należących do takiej grupy?

– Naszym zadaniem jest przede wszystkim pomóc tym pracownikom: zobaczyć nowe możliwości przekwalifikowania się, zaakceptować tę zmianę, zrozumieć, że świat nie kończy się na ich dotychczasowym przedsiębiorstwie.

W którym momencie kończy się rekrutacja?

– Po etapie obejmującym między innymi: dostarczenie kilku dokumentów, badanie predyspozycji kandydata i zakwalifikowanie go do udziału w szkoleniach – proces rekrutacji kończy się podpisaniem umowy i skierowaniem uczestnika do grupy szkoleniowej. Od tego czasu beneficjenci projektu uczestniczą w szkoleniach, zostają objęci doradztwem zawodowym i korzystają z pośrednictwa pracy.

Rozmawiała: Barbara Ellwart

Download PDF
Powrót Drukuj stronę