Pomoc w szukaniu zatrudnienia na targach pracy

Renata 

O Gdyńskich Targach Pracy, w których wzięli udział uczestnicy projektu „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego” mówi Renata Tkaczyk, doradca zawodowy.


– Dlaczego uczestnikom projektu zaproponowano udział w targach pracy?

Stosowanie różnych, alternatywnych form poszukiwania pracy jest bardzo korzystne. Gdy osoby szukające nowej lub dodatkowej pracy wykorzystują różne możliwości szukania zatrudnienia, wtedy działania te dają pozytywne efekty. Jedną z takich możliwości są targi pracy.

 

 

– Na czym polega specyfika targów pracy?

W targach biorą udział pracodawcy, którzy aktualnie są zainteresowani zatrudnieniem nowych pracowników. Atutem targów jest to, że w czasie ich trwania można poznać potencjalnego pracodawcę. Osoby szukające pracy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą; mogą zadawać pytania ułatwiające poznanie firmy. Taka wiedza jest pomocna przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Poza tym na targach są przedstawiciele firm szkoleniowych, propagujący różne szkolenia zawodowe oraz firm realizujących projekty.

 

 

– Które firmy dominowały w Gdyni?

Gdyńskie Targi Pracy zdominowane były przez firmy informatyczne i z branży stoczniowej. Było też wielu przedstawicieli niepublicznych agencji zatrudnienia.

 

 

– Na czym polegał udział uczestników i realizatorów projektu w Gdyńskich Targach Pracy?

Udział osób uczestniczących w realizacji projektu miał dwojaką formę. Po pierwsze: zorganizowaliśmy stoisko, na którym prezentowaliśmy materiały dotyczące przygotowania zawodowego uczestników. Nasze stoisko miało w ofercie wysokiej klasy fachowców, na przykład w zawodach stoczniowych i informatycznych. Poza tym, dysponując różnymi materiałami, promowaliśmy projekt i szkolenia w projekcie. Po drugie: uczestnicy, którzy w tym dniu dysponowali wolnym czasem, brali udział w targach; podchodzili do stoisk pracodawców i osobiście z nimi rozmawiali. Niestety, nie wszyscy uczestnicy – zainteresowani targami – mogli brać bezpośredni udział w targach i dlatego tych uczestników reprezentowali doradcy zawodowi.

 

 

– Dlaczego niektórzy uczestnicy projektu nie mogli wziąć udziału w targach pracy?

Niektórzy uczestnicy naszego projektu, zgłaszający gotowość do wzięcia udziału w targach, jeszcze pracują albo są w okresie wypowiedzenia lub oczekiwania na zlecenie od pracodawcy i nie mieli możliwości osobiście uczestniczyć w targach, ale mogli być reprezentowani przez doradców zawodowych.

 

 

– Na czym polegała pomoc zaoferowana przez realizatorów projektu?

– Doradcy zawodowi w projekcie podczas targów reprezentowali uczestników jako kandydatów do pracy. Małgorzata Gumoś i ja – jako doradcy zawodowi – miałyśmy ze sobą portfolia uczestników, nagrane na płytach CD i zapakowane w koperty z logiem projektu. W imieniu tych osób szukałyśmy stoisk pracodawców, którzy chcieli zatrudnić osoby mające takie kwalifikacje, jak nasi uczestnicy; po czym rozmawiałyśmy z pracodawcami i przekazałyśmy im płyty z niezbędnymi dokumentami.

 

 

– Co znajdowało się na płytach?

Portfolio stanowił zbiór niezbędnych danych o kandydacie do pracy, na podstawie których pracodawca może podjąć decyzje o zatrudnieniu. Na każdej płycie nagrano dokumenty konkretnej osoby, dotyczące: wykształcenia, zatrudnienia i szkoleń; stanowiące syntezę dokonań kandydata do pracy.

 

 

– Na zakończenie rozmowy proszę przypomnieć, kiedy i gdzie odbyły się Gdyńskie Targi Pracy?

– Gdyńskie Targi Pracy odbyły się 10 maja 2011 r., w Hali Sportowo-Widowiskowej „Gdynia”, przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni i trwały od godziny 10. do godziny 14.

 

rozmawiała Barbara Ellwart

 

Stoisko_1

 

 

 

beneficjentka_3


Download PDF
Powrót Drukuj stronę