Pomagamy zdobyć pracę

 M_GUMO  

 

O formach niesienia pomocy uczestnikom projektu „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego” w znalezieniu zatrudnienia mówi Małgorzata Gumoś – specjalista do spraw pośrednictwa pracy.

 

 


Dlaczego w projekcie jednym z zadań jest oferowanie beneficjentom pośrednictwa pracy?

– Podczas przygotowywania projektu została wykonana analiza rynku pracy, która wykazała, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna, ponieważ nie jest to rynek pracownika, tylko pracodawcy.

Sprawdziliśmy, że osoby, które mogą trafić do projektu, są zagrożone utratą pracy, bo w zakładach pracy, stanowiących obiekt naszego zainteresowania, stwierdzono redukcję etatów.

W trakcie realizacji projektu, na zajęciach z doradztwa zawodowego również zidentyfikowano osoby bezrobotne i zagrożone utratą pracy i dlatego uznaliśmy za konieczne zaoferowanie pomocy w zdobyciu zatrudnienia.


W jaki sposób realizatorzy projektu pomagają beneficjentom?

– Beneficjenci, poza tym, że ukończyli kursy, dające nowe kwalifikacje, zostali także przygotowani do rozmowy z pracodawcami na spotkaniach z doradztwa zawodowego. W przygotowaniach do udziału w targach uczestników wspierają opiekunowie, fachowcy od rekrutacji, doradcy zawodowi, którzy, wyposażyli ich w profesjonalnie wykonane portfolio.


W jaki sposób można zapoznać się z ofertami pracy?

– Z przygotowanymi ofertami można zapoznać się: drogą e-mailową, internetową, telefoniczną, za pośrednictwem Portalu Pośrednictwa Pracy, a także osobiście w pokoju 3A w siedzibie ZR Gdańskiego NSZZ „S”.


Gdzie, kiedy i przez kogo zorganizowane będą targi pracy?

– Gdyńskie Targi Pracy organizuje Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Urząd Miasta Gdyni oraz Fundacja Gospodarcza. Odbędą się one 10 maja 2011 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, w Hali Sportowo-Widowiskowej „Gdynia”, przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni.


Czy jakiś uczestnik projektu już skorzystał z pośrednictwa pracy?

– Beneficjenci chętnie korzystają z ofert pośrednictwa pracy w projekcie. Kilka osób już znalazło nowe zatrudnienie lub konkretne informacje na temat zakładania działalności gospodarczej i możliwości uczestniczenia w kolejnych projektach.

 

Rozmawiała: Barbara Ellwart

Download PDF
Powrót Drukuj stronę