Pomagamy zdobyć nowy zawód

Zbigniew Kowalczyk
O projekcie
Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego mówi członek Prezydium ZR Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Zbigniew Kowalczyk. W projekcie pełni rolę konsultanta ds. związków zawodowych

 Dlaczego Region Gdański podjął się realizacji projektu?

– Po prostu realizujemy podstawowe założenia Statutu NSZZ „Solidarność”: przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia oraz dążenie do zapewnienia pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Projekty współfinansowane z Unii Europejskiej pozwalają na realizację tych zadań w większej skali niż byłoby to możliwe tylko ze środków Związku. Ponadto w ten sposób pomagamy pracownikom firm około stoczniowych, które dotknął kryzys w branży, spotęgowany dodatkowo likwidacją stoczni w Gdyni. Firmy te często utraciły podstawową część swoich zamówień i ich pracownicy zagrożeni są zwolnieniami z pracy bądź koniecznością zmiany zawodu. Rząd nie obejmuje tych przedsiębiorstw i ich pracowników żadną specjalną formą pomocy. Jedyne wsparcie, które pracownicy mogą otrzymać, pochodzi z programów europejskich.

Co uzyskają pracownicy, uczestnicząc w projekcie?

– Projekt oferuje pracownikom z firm kooperujących z przemysłem stoczniowym bezpłatne szkolenia umożliwiające podwyższenie kwalifikacji lub zdobycie nowego zawodu oraz opiekę doradcy zawodowego i pomoc w znalezieniu pracy.

Zmiana zawodu lub podwyższenie kwalifikacji, na przykład poprzez uzyskanie wyższych uprawnień, ułatwi tym osobom poruszanie się na rynku pracy. Krótko mówiąc, zwiększy ich bezpieczeństwo. W projekcie przewidujemy udział 200 pracowników fizycznych i 100 pracowników umysłowych.

Na jakie trudności napotykacie Państwo podczas realizacji projektu i co już udało się dokonać?

– W realizacji projektu przeszkadzają zmieniające się interpretacje urzędów odnośnie zasad udzielania i zakresu pomocy publicznej. Jednak podstawowymi trudnościami, z którymi się zmagamy, jest ustalenie, jakie firmy zaliczają się do kooperujących z przemysłem stoczniowym, a następnie uzyskanie od zarządów firm poświadczeń współpracy ze stoczniami. Obecnie udało się zdobyć oświadczenia o współpracy od kilkunastu firm z województwa pomorskiego. Poza tym odebraliśmy od ponad 300 osób deklaracje uczestnictwa w projekcie. Rozpoczęliśmy szkolenia dla pracowników fizycznych i umysłowych. Przygotowujemy kolejne grupy szkoleniowe.

 

Rozmawiała: Barbara Ellwart

Download PDF
Powrót Drukuj stronę