O swojej pracy w projekcie „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego” (8.1.2) mówi opiekun socjalno-organizacyjny beneficjentów Teresa Protas z NSZZ „Solidarność” – w dniu uroczystego wręczenia certyfikatów uczestnikom projektu.

 


Od kiedy bierze Pani udział w projekcie?

Pracuję w projekcie „Pomorska Sieć Wsparcia…” od półtora roku. Na początku zajmowałam się rekrutacją. Przyjmowałam osoby, które chciały uczestniczyć w projekcie, pomagałam im wypełniać dokumenty, na przykład ankiety zgłoszeniowe. Moja praca polegała na zbieraniu ankiet zgłoszeniowych, wprowadzaniu danych osobowych z ankiet zgłoszeniowych na Portal Wsparcia Projektu, utworzony przez COMBIDATA Poland sp. z o.o. – partnera w projekcie 8.1.2, wyjazdach do zakładów pracy, gdzie informowaliśmy o ofertach projektu – bezpłatnych szkoleniach zawodowych, komputerowych, motywacyjnych. Przygotowywałam umowy uczestnictwa udziału w projekcie 8.1.2., beneficjentom, jak również wspierałam w ich podpisywaniu.


A czym zajmowała się Pani po zakończeniu rekrutacji?

Po zakwalifikowaniu osób do udziału w projekcie, przez cały czas miałam kontakt z beneficjentami, ponieważ kompletowałam grupy szkoleniowe, zgodnie z oczekiwaniami uczestników – w odpowiednim czasie i miejscu. Żeby szkolenie mogło odbyć się, trzeba było zebrać grupy przynajmniej 10-osobowe.


Jakie problemy trzeba było pokonać na tym etapie?

Niektórym zgłaszającym się zależało na krótkich szkoleniach, ponieważ mieli doświadczenie, potrzebowali tylko uprawnień do wykonywania zawodu, na przykład umożliwiających obsługiwanie urządzeń, wówczas moim zadaniem było przekonanie ich o konieczności uczestniczenia w szkoleniach. Szkolenia zawodowe organizowała Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw – partner w projekcie 8.1.2. Niektóre osoby miały trudności z dopasowaniem czasu pracy do czasu szkoleń – zwłaszcza osoby pracujące na trzy zmiany.


Na czym jeszcze polegała Pani opieka nad beneficjentami?

Jako pracownik socjalno-organizacyjny wysyłałam uczestnikom harmonogramy szkoleń, telefonowałam, gdy były jakieś zmiany. Beneficjenci dzwonili do mnie, jeśli zachodziły zmiany w ich czasie pracy i wówczas dopasowywałam im czas szkoleń, przesuwając do innych grup szkoleniowych. Współpracowałam z doradcami zawodowymi, umawiałam beneficjentów na doradztwo zawodowe. Pod moją opieką były osoby, które szkoliły się w okręgu gdyńskim.


Podczas dzisiejszej uroczystości beneficjenci odebrali certyfikaty. Którzy uczestnicy byli Pani podopiecznymi?

Certyfikaty odebrały trzy grupy beneficjentów. Opiekunem jednej z nich był pan Maciej

Błażko, zaś pod moją opieką były pozostałe dwie grupy, które ukończyły szkolenia: Operator koparko-ładowarki. Wcześniej szkolenia ukończyła Grupa I Operator koparko-ładowarki. Wtedy certyfikaty zostały wręczone w siedzibie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Porcie Gdynia.


Czy wszyscy Pani podopieczni z tego projektu ukończyli już szkolenia?

Jeszcze mam jedną grupę: Prawo jazdy kategorii C. Uczestnicy tej grupy w najbliższą sobotę i niedzielę będą mieli szkolenie komputerowe.


Kiedy te grupy skończą zajęcia?

Większość z uczestników ma już zaliczoną teorię. Teraz beneficjenci kończą jazdy. Przewidujemy, że szkolenie będzie trwało do końca września bierzącego roku.


Rozmawiała Barbara Ellwart

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę