Nabór

 

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie 8.1.2 Pomorska sieć wsparcia pracowników sektora stoczniowego wszystkich pracowników fizycznych oraz umysłowych, który chcieliby podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć nowy zawód – np. analityk danych, administrator systemów i baz danych, grafik komputerowy, elektromechanik, kosmetyczka, pracownik finansów i księgowości. W tym celu oferujemy udział w bezpłatnych szkoleniach umożliwiających przekwalifikowanie się i podniesienie umiejętności zawodowych (kursy komputerowe, motywacyjne, możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu oraz przystąpienia do bezpłatnego  egzaminu państwowego).
Ponadto oferujemy bezpłatne i nowoczesne doradztwo zawodowe oraz pomoc w poszukiwaniu pracy.

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które:
– są zatrudnione w firmach kooperujących z przemysłem stoczniowym, mających swoją siedzibę bądź filie na terenie województwa pomorskiego – np. pracownicy firm kooperujących ze Stocznią Gdańsk S.A., Stocznią Gdynia S.A, Gdańską Stocznią Remontową, Stocznią Marynarki Wojennej S.A. lub  pracownicy Telekomunikacji Polskiej S.A., ENERGA S.A., PKP.
– są zagrożeni utratą pracy i/lub
– znajdują się w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę.

Zwracamy uwagę, że do projektu nie mogą zgłaszać się osoby zatrudnione w stoczniach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt jednym z biur rekrutacyjnych  i wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.

 

Lider projektu


Region Gdański NSZZ „Solidarność”, ul. Wały piastowskie 24

Kierownik projektu

 

Stanisława Gatz

Tel. 58 308 43 37

E-mail: s.gatz@soliadrnosc.gda.pl

Sekretarz

 

Jagna Łobodzińska

Tel. 58 308 43 29

E-mail: j.lobodzinska@soliadrnosc.gda.pl

 

Do projektu można zgłosić się w dwóch Punktach Rekrutacyjnych

GDYNIA

Ul. Śląska 52

 

Teresa Protas

Tel. 58 620 94 28

E-mail: t.protas@www.solidarnosc.gda.pl

 

GDAŃSK

Ul. Wały piastowskie 24

 

Grażyna Wiśniewska

Tel. 58 308 42 31

E-mail: g.wisniewska@www.solidarnosc.gda.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę