Doradztwo zawodowe – wsparciem dla bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem

O formach pomocy w poruszaniu się na rynku pracy – oferowanych beneficjentom projektu „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego” – mówi dr Krystyna Kmiecik-Baran, doradca zawodowy w projekcie.


Dlaczego realizatorzy projektu przewidzieli doradztwo zawodowe?

Gdyby w młodości ktoś mi doradził, jaką drogą zawodową mam iść, dzisiaj nie byłbym bezrobotny – tak powiedział jeden z bezrobotnych, który po raz pierwszy spotkał się z doradcą zawodowym, mając 55 lat. Mógł zostać naukowcem, inżynierem, informatykiem, architektem. Został bezrobotnym alkoholikiem, pracującym na „czarno”. Nie znalazł na swojej drodze nikogo, kto by pokierował jego rozwojem.

W szkole powinni być doradcy zawodowi, ale zarzucono ten pomysł i godzin na ten przedmiot nie ma.

Wiele osób zaczyna dostrzegać, jak dużą rolę w poszukiwaniu pracy odgrywa wsparcie ze strony doradcy zawodowego. Długi staż pracy nie gwarantuje stabilności tej pracy. Osoby z dużą praktyką zawodową i nawet 20-30-letnim stażem pracy mają kłopoty z utrzymaniem pracy lub znalezieniem nowej. Odnalezienie się w takiej sytuacji jest trudne, szczególnie dla osób, które pracowały tylko w jednym miejscu. Zadaniem doradcy zawodowego jest w takich przypadkach pomoc w określeniu mocnych i słabych stron danej osoby. Doradca powinien określić typ szkolenia, a także pomóc w poruszaniu się na rynku pracy. Bardzo ważne jest również wsparcie psychologiczne pozwalające poszukującemu pracy uwierzyć w siebie, nabyć pewności siebie, dostrzec swoje silne strony.

 

W jaki sposób doradcy zawodowi mogą ułatwić poruszanie się na rynku pracy?

Doradcy zawodowi mogą ułatwiać poruszanie się na rynku pracy, w następujący sposób:

● określając predyspozycje zawodowe;

● dostarczając przydatnych i aktualnych informacji na temat tendencji w zakresie szkoleń i zatrudnienia na rynkach pracy;

● posiadając dostęp do aktualnych ofert pracy;

● posiadając przydatne informacje na temat uwarunkowań społecznych (warunków życia i pracy) w państwach europejskich;

● pomagając w procesie podejmowania decyzji;

● pomagając w przygotowaniu strategii poszukiwania pracy;

● posiadając aktualne informacje o standardach przygotowania CV;

● dostarczając informacji o ofercie pomocy finansowej adresowanej do osób poszukujących pracy;

● dostarczając informacji na temat aspektów multikulturowości.

 

Na czym polega doradztwo zawodowe w projekcie?

Poprzez spotkania z doradcą zawodowym zdobywana jest wiedza odpowiadająca na pytanie: jakie możliwości wewnętrzne (predyspozycje zawodowe) i zewnętrzne decydują o sukcesie na rynku pracy.

Osoba korzystająca z usług doradztwa wyposażona zostaje w ważne informacje dotyczące swoich silnych i słabych stron, konieczności podnoszenia konkretnych kwalifikacji zawodowych,

definiowania celów zawodowych, a także informacje o rynku pracy. Wyposażana jest również w umiejętności związane ze zwiększaniem efektywności działania, pewności siebie, umiejętności korzystania ze swoich silnych stron i szans, jakie stwarza otoczenie. Informacje o sobie i zewnętrznych uwarunkowaniach otrzymane od doradcy zawodowego pomagają osobie korzystającej z usług doradztwa opracować własny plan dalszej kariery zawodowej.

 

Na jakim etapie uczestnictwa w projekcie beneficjenci korzystają z doradztwa zawodowego?

Już po podpisaniu umowy o uczestnictwie w projekcie mogą umawiać się z doradcami zawodowymi.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę