Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie?

Krzysztof Dośla Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Uczestnictwo w projekcie „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowe-go” daje szansę na bezpłatne podniesienie kwalifikacji lub zmianę zawodu. Razem z partnerami: COMBIDATA Poland Sp. z o.o. i Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw stwarzamy możliwości kompleksowego wsparcia i nadal zachęcamy wszystkich pracujących w zakładach kooperujących z przemysłem stoczniowym do udziału w projekcie, którego najważniejszym celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W wielu krajach Europy standardem jest, że ludzie całe życie doskonalą swoje umiejętności, zdobywają nowe kwalifikacje, co daje większe możliwości na rynku pracy. Obecnie w Polsce i innych krajach jest taki rynek pracy, że nawet te oso-by, które dziś mają zatrudnienie, w najbliższym czasie mogą je stracić, dlatego im większa będzie paleta umiejętności, tym łatwiej będzie się w tej sytuacji odnaleźć. Udział w przygotowanym projekcie stanowi szansę na łatwiejsze znalezienie nowej pracy; dla niektórych osób zaraz po ukończeniu projektu, a dla pozostałych – może za miesiąc lub dwa, więc gorąco namawiamy do skorzystania z oferty Projektu 8.1.2.

opr. Barbara Ellwart 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę