Bezpłatne szkolenia w Projekcie

Stanisława Gatz Kierownik Projektu 8.1.2 Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego”

Szkolenia w ramach projektu „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego” rozpoczęły się. Do końca lipca bieżącego roku wzięło w nich udział 41 beneficjentów – mówi Stanisława Gatz, Kierownik Działu Programów Europejskich w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” i Kierownik Projektu 8.1.2.

Projekt zawiera ofertę szkoleniową dla 200 pracowników fizycznych i 100 umysłowych. Uczestnicy projektu mogą wybrać nowy zawód spośród 44 preponowanych, ale istnieje także możliwość utworzenia grupy szkoleniowej na prośbę uczestników. Wśród proponowanych zawodów są: administrator systemów i baz danych, grafik komputerowy, pracownik finansów i księgowości, elektromechanik, blacharz samochodowy, fryzjer, kosmetyczka, stolarz, drukarz. Po ukończeniu szkoleń i praktyk beneficjenci otrzymują dyplomy czeladni-cze lub certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Bezpłatne szkolenia organizowane są przez partnerów: COMBIDATA Poland Sp. z o.o. oraz Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. COMBIDATA Poland Sp. z o.o. to firma posiadająca certyfikat ISO 9001: 2000 – obejmujący projektowa-nie, organizowanie i prowadzenie szkoleń). Od 2005 r. jest akredytowaną instytucją szkoleniową, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Według ran-kingu COMPUTERWOLD TOP 200 jest to największa firma szkoleniowa w Polsce. Natomiast Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest najsilniejszą organizacją samorządu gospodarczego w województwie pomorskim i jedną z najbardziej reprezentatywnych izb rzemieślniczych w naszym kraju, która między innymi oferuje liczne szkolenia zawodowe oraz przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne: czeladnicze i mistrzowskie.

Obecnie, w ramach projektu „ Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego”, COMBIDATA Poland Sp. z o.o. pro-wadzi szkolenia: Administrator sieci komputerowych oraz Projektant www z elementami grafiki, natomiast Pomorska Izba Rzemieślnicza zorganizowała szkolenia: Spawacz metodą TIG 141, Uprawnienia SEP, Eksploatacja, Dozór, Pomiary.

– Dostosowujemy się do potrzeb beneficjentów. Na przykład szkolenie: Projektant WWW z elementami grafiki zostało utworzone na prośbę uczestników projektu, a teraz staramy się zorganizować szkolenie z obsługi wózków widłowych oraz techniki ozdabiania metodą decoupage, których wcześniej nie było w naszej ofercie – informuje kierownik projektu.

opr. Barbara Ellwart

 

 

fot. Aleksandra Kamola

Szkolenie administratorów sieci komputerowych – placówka szkoleniowa COMBIDATA Poland Sp. z o.o.

 

Przykładowe szkolenia zawodowe oferowane w ramach projektu

 

Lp.

Profil Zawodowy

Zawód

 

 1.  

BLACHARZ

BLACHARZ SAMOCHODOWY

 

 1.  

BLACHARZ

BLACHARZ

 

 1.  

CUKIERNIK

CUKIERNIK

 

 1.  

DRUKARSTWO

DRUKARZ

 

 1.  

DRUKARSTWO

INTROLIGATOR

 

 1.  

ELEKTRYK / ELEKTROMECHANIK

ELEKTRYK

 

 1.  

ELEKTRYK / ELEKTROMECHANIK

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

 1.  

ELEKTRYK / ELEKTROMECHANIK

ELEKTROMECHANIK

 

 1.  

FRYZJER

FRYZJER

 

 1.  

KOMINIARZ

KOMINIARZ

 

 1.  

KOSMETYCZKA

KOSMETYCZKA

 

 1.  

KRAWIEC

KRAWIEC

 

 1.  

MALARZ / LAKIERNIK

MALARZ TAPECIARZ

 

 1.  

MALARZ / LAKIERNIK

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

 

 1.  

MALARZ / LAKIERNIK

LAKIERNIK

 

 1.  

MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

 1.  

MONTER

MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

 

 1.  

MONTER

MONTER INASTALACJI GAZOWYCH

 

 1.  

MONTER

MONTER ELEKTRONIK URZĄDZEŃ RADIOWO-TELEWIZYJNYCH

 

 1.  

MONTER

MONTER ELEKTRONIK

 

 1.  

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ

ŚLUSARZ

 

 1.  

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ

OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO

 

 1.  

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

 1.  

PIEKARZ

PIEKARZ

 

 1.  

PRACOWNIK BUDOWLANY

DEKARZ

 

 1.  

PRACOWNIK BUDOWLANY

SZKLARZ BUDOWLANY

 

 1.  

PRACOWNIK BUDOWLANY

CIEŚLA

 

 1.  

PRACOWNIK BUDOWLANY

POSADZKARZ

 

 1.  

PRACOWNIK BUDOWLANY

MURARZ

 

 1.  

PRACOWNIK BUDOWLANY

KAMIENIARZ

 

 1.  

RZEŹNIK-WĘDLINIARZ

RZEŹNIK-WĘDLINIARZ

 

 1.  

STOLARZ

STOLARZ

 

 1.  

TAPICER

TAPICER

 

 1.  

ZŁOTNIK-JUBILER

ZŁOTNIK-JUBILER

 

 1.  

ANALITYK DANYCH/SPECJALISTA ANALIZ

ANALITYK DANYCH/SPECJALISTA ANALIZ

 

 1.  

HANDLOWIEC

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY/SPRZEDAWCA

 

 1.  

PROJEKTANT Z WYKORZYSTANIEM IT

PROJEKTANT Z WYKORZYSTANIEM IT

 

 1.  

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW I BAZ DANYCH

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW I BAZ DANYCH

 

 1.  

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

PRACOWNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

 

 1.  

PRACOWNIK DZIAŁU PROMOCJI I REKLAMY

PRACOWNIK DZIAŁU PROMOCJI I REKLAMY

 

 1.  

PRACOWNIK FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

PRACOWNIK FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI,

 

 1.  

PRACOWNIK BIUROWY

NOWOCZESNY PRACOWNIK BIUROWY

 

 1.  

GRAFIK KOMUTEROWY

GRAFIK KOMPUTEROWY

 

 1.  

E-HANDLOWIEC

SPECJALISTA HANDLU ELEKTRONICZNEGO

 

 

Do powyższej listy dołączyły w ostatnim okresie następujące szkolenia:

 1. operator układarki spalinowej i elektrycznej

 2. SEP

 3. Spawanie metodą TIG 141

 4. Spawanie metodą 111

Download PDF
Powrót Drukuj stronę