OgłoszeniaZamknięcie projektu


  31 grudnia 2011r. zakończył się projekt „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego”, który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne …

Konferencja podsumowująca projekt 8.1.2 – 28 grudnia 2011r. godz. 10:00


Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”   Combidata Poland Sp. z.o.o.   Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw     Z A P R A …

ZAPRASZAMY !


              ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA!   realizowane w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Pomorska Sieć Wsparcia …

O swojej pracy w projekcie „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego” (8.1.2) mówi opiekun socjalno-organizacyjny beneficjentów Teresa Protas z NSZZ „Solidarność” – w dniu uroczystego wręczenia certyfikatów uczestnikom projektu.


  Od kiedy bierze Pani udział w projekcie? Pracuję w projekcie „Pomorska Sieć Wsparcia…” od półtora roku. Na początku zajmowałam się rekrutacją. Przyjmowałam osoby, które …

Rozdanie certyfikatów w Gdańsku


26 sierpnia 2011 r. w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów beneficjentom projektu „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego”. …

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia


ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA ! realizowane w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkipt. Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora …

Pomoc w szukaniu zatrudnienia na targach pracy


  O Gdyńskich Targach Pracy, w których wzięli udział uczestnicy projektu „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego” mówi Renata Tkaczyk, doradca zawodowy. – Dlaczego uczestnikom …

O doradztwie zawodowym


Co to jest doradztwo zawodowe?     Doradztwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie, aby klient mógł: lepiej zrozumieć samego …

Doradztwo zawodowe – wsparciem dla bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem


O formach pomocy w poruszaniu się na rynku pracy – oferowanych beneficjentom projektu „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego” – mówi dr Krystyna Kmiecik-Baran, doradca …

Pomagamy zdobyć pracę


      O formach niesienia pomocy uczestnikom projektu „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego” w znalezieniu zatrudnienia mówi Małgorzata Gumoś – specjalista do spraw pośrednictwa …

 
  • Strona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >