Ankieta dla organizacji związkowych

Przypominamy o wypełnieniu ankiety, która powinna być przesyłana do ZRG przez organizacje związkowe dwa razy do roku (na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia). Ankietę należy podpisać i zaopatrzyć pieczęcią organizacji związkowej.
Ankiety  można przesyłać listownie lub zeskanować ją i wysłać e-mailem na adres Działu Organizowania i Rozwoju dzial.kontaktow@www.solidarnosc.gda.pl

 

Ankietę można znaleźć tutaj (format Word) …>>

 

Dziękujemy!

Download PDF
Powrót Drukuj stronę