Informacje dot. składki członkowskiej

Składki członkowskie to nasz wspólny fundusz, to środek do realizacji celu, jakim jest zorganizowanie silnej i licznej Organizacji związkowej. Dzięki w ten sposób zgromadzonym funduszom możliwe jest udzielanie pomocy finansowej we wszelkich sytuacjach losowych.

Miesięczna składka członkowska wynosi:
1) dla osób będących w stosunku pracy – 0,82%:
dla osób uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy:
  • przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1000 zł – 8 zł;
  • przy miesięcznym dochodzie przekraczającym 1000 zł – 8 zł plus 1 zł za każde 100 zł dochodu powyżej 1000 zł,
podział środków uzyskanych z miesięcznej składki członkowskiej:
1) 60% środków pozostaje do dyspozycji Komisji Zakładowej
2) 40% środków – przekazywane jest zarządowi regionu, z czego do dyspozycji zarządu regionu pozostaje 25%, natomiast zarząd regionu przekazuje:
  1. 10% Komisji Krajowej, z czego 2% przeznaczane jest na działalność krajowych sekretariatów branżowych i Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, a 8 % pozostaje do dyspozycji Komisji Krajowej;
  2. 2,5% na rzecz regionalnego funduszu strajkowego,
  3. 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.
Składki mogą być odprowadzane bezpośrednio przez pracodawcę lub w szczególnych przypadkach wpłaca się je na konto Organizacji Związkowej lub do skarbnika OZ.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę