Jakie pytania są najczęściej zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej możemy spodziewać się różnych pytań, pozornie nie zawsze związanych z naszą przyszłą pracą. Jakie to będą pytania zalezy od tego, na jakie stanowisko aplikujemy i od tego, jakiego pracownika, o jakich cechach chciałby zatrudnić pracodawca. Osobną kwestią są pytania badające poziom kreatywności pracownika.

 
1. Z jakich źródeł dowiedział się Pan o rekrutacji na to stanowisko?
2. Dlaczego chce Pani pracować w naszej firmie?
3. Dlaczego mamy zatrudnić właśnie Panią?
4.  Proszę powiedzieć, czym zajmuje się nasza firma?
5. Jak wyobraża sobie Pani pracę na stanowisku, o które się Pani ubiega?
5. Na jakim stanowisku najbardziej chciałby Pan pracować?
6. Jakie ma Pani doświadczenie zawodowe?
7. Czy uważa Pani, że ma odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do wykonywania tej pracy?
8. Jak długo pozostaje Pani bez pracy?
9. Proszę opowiedzieć jak wyglądał zwyczajny dzień w Pana ostatnim miejscu pracy. 
10. Jakie były Pana podstawowe obowiązki w poprzednim miejscu pracy ? 
11. Proszę opisać swój największy dotychczasowy sukces.
12. Czy planuje Pan uzupełniać wykształcenie? W jakiej formie?
13. Jakie konkretne cele, poza celami zawodowymi wyznaczasz sobie na najbliższe 10 lat?
14. Co będzie Pan robić za 5 lat? Jak Pan uważa jak wysokie będzie wtedy Pana wynagrodzenie?
15. Co jest dla Pani ważniejsze – wysokość wynagrodzenia czy charakter pracy?
16. Co Ciebie najbardziej motywuje do podjęcia zdwojonych wysiłków?
17. Co zdaniem Pana oznacza osiągnięcie sukcesu w firmie takiej jak nasza?
18. Proszę wymienić dwie, trzy najważniejsze dla Pani rzeczy w pracy?
19. Co najbardziej, a co najmniej interesuje Panią w oferowanym przez nas stanowisku?
20. Jaka praca sprawia Pani najwięcej satysfakcji zawodowej?
21. Czy jest Pan gotowy do zmiany miejsca zamieszkania?
22.  Proszę opisać prawidłowe relacje, które powinny łączyć przełożonego i podwładnego.
23. Dlaczego chce Pani zmienić pracę?
24. Czy nie sądzi Pani, że pani kwalifikacje przewyższają oczekiwania związane z tym stanowiskiem?
25. Jakie są Pana zainteresowania pozazawodowe? 
26. Czego najbardziej obawia się Pani w nowej pracy?
27. Jakie obowiązki miała Pani we wcześniejszej pracy?
28. Jak Pani wywiązywała się ze swoich obowiązków?
29. Jak długo chciałaby Pani pracować na tym stanowisku?
30. Czy woli Pani pracę zespołową czy raczej indywidualną?
31. Jaka rola w zespole pracowniczym byłaby dla Pana najlepsza?
32. Co mogłaby Pani uznać za swoją największą porażkę?
33. Jakie są Pana słabości?
34. Co uważa Pani za swoje szczególnie mocne strony?
35. Czego Pani najbardziej nie lubi?
36. Jakie cechy powinien mieć pracownik, który chce odnosić sukcesy?
37. Gdyby Pani miała zatrudnić kogoś na to stanowisko, jakich cechy szukałaby Pani u tej osoby?
38. Czy będzie Pan uczestniczył w firmowych szkoleniach?
39. Jakie zainteresowania miał Pan na studiach, w szkole?
40. Czym interesuje się Pani obecnie?
41. W jakim środowisku pracy czuje się Pani najlepiej?
42. Jak Pani pracuje pod presją czasu?
43. Jak długo będzie to trwało, zanim nasza firma skorzysta z Pani wkładu pracy?
44. Jaka była najtrudniejsza sytuacja, z którą się Pani zetknęła?
45. Czego się Pani nauczyła na swoich błędach?
46. Jakie nowe cele lub zadania wyznaczyła Pani sobie ostatnio?
47. Jak Pani uważa dlaczego do tej pory nie znalazła Pani pracy?
48. Czy ma Pani zdolności przywódcze?
49. Czy ma Pan doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku?
50. Czy jest Pan kreatywny?
54. Czego nauczył się Pan w poprzednich miejscach pracy?
55. Ile czasu Pani zajmie wdrożenie się w obowiązki na tym stanowisku pracy?
56. Jak długo chciałby Pan pracować w naszej firmie?
57. Proszę opowiedzieć o nowych  przedsięwzięciach  jakie Pani wprowadziła do swojej    pracy. W jaki sposób je Pani wprowadziła?
58. W jaki sposób planuje Pan poważniejsze zadania i przygotowuje się do ich realizacji?
59. Czy możemy sprawdzić Pani referencje?
60. Czy potrafi Pani pracować pod presją czasu?
61. Czy była Pani kiedykolwiek zwolniona z pracy?
62. Dlaczego Panią zwolniono?
63. Jak przyjmuje Pani krytykę?
64. Czy chciałby Pani wykonywać pracę swojego przełożonego?
65. Na co przeznaczała Pani najwięcej czasu w poprzedniej pracy i dlaczego?
66. Co Pani sądzi o swoim obecnym (poprzednim) szefie?
67. W czym wykazała się Pani własną inicjatywą?
68. Czy zależy Pani bardziej na rezultatach pracy zespołu, czy na dobrych relacjach między jego członkami?
69. Ile czasu spędza Pani w pracy?
70. Proszę opisać sytuację, kiedy podejmowała Pani znaczące ryzyko. Jakie były jego rezultaty ? 
71. W jaki sposób przyszedł Pan na rozmowę kwalifikacyjną skoro nadal jest pan zatrudniony?
72. Jakie decyzje jest najtrudniej Pani podejmować?
73. Co by Pani zrobiła, gdyby musiała podjąć jakąś decyzję, a nie byłoby do tego zadania odpowiedniej procedury?
74. Czy o Pani planowanym odejściu wiedzą przełożeni w firmie, w której Pani nadal pracuje?
75. Proszę opisać sytuację, w której musiała Pani pracować z osobą przez Panią nie lubianą. 
76. W jaki sposób motywuje Pan współpracowników?
77. Proszę opisać sytuację, kiedy straciła Pani po raz ostatni panowanie nad sobą w pracy? 
78. Czego Pani oczekuje od przełożonego?
79. Czy zna Pan konkurencję naszej firmy? Co Pan o niej sądzi?
80. Czy w grupie woli Pani pełnić funkcje dominujące, kierownicze czy raczej wybiera Pani funkcje wykonawcze?
81. Jak przebiegała Pani współpraca z bezpośrednim przełożonym?
82. Jak układała się Pani współpraca z kolegami w poprzednim miejscu zatrudnienia?
83. Czy jest Pan dobrze zorganizowany?
84. Jakie zna Pani języki obce? Który w stopniu najlepszym?
85. Czy potrafi Pani obsługiwać urządzenia biurowe? W jakim stopniu?
86. Czy chorował Pan ostatnio na jakieś poważne choroby?
87. Jak ocenia Pani swój stan zdrowia?
88. Proszę podać wysokość wynagrodzenia, które chciałby Pan otrzymywać?
89.Czy woli Pani wynagrodzenie stałe, niezależne od wyników, czy zmienne, które jest zależne od wyników pracy?
90. W jaki sposób w Pani poprzedniej firmie były wynagradzane dodatkowe godziny pracy?
91. Jakie ma Pani hobby, zainteresowania?
92. Jak spędza Pani czas poza pracą?
93. Czy uprawia Pani sport?
94. Od kiedy może Pani zacząć pracę w naszej firmie?
95. Czy ma Pani jakieś pytania?
 
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej często zadawane są pytania testujące kreatywność kandydata do pracy?
1. Ile piłeczek do ping ponga może zmieścić się w autobusie? (za kreatywną odpowiedź uważa się zadanie pytań: "całych czy zgniecionych?", "czy to jest autobus zwykły, czy przegubowy?").
2. Proszę narysować np. słonia (za kreatywny uważa się rysunek np. płotu lub dżungli, a słoń jest za tym płotem lub w lesie.
3. Jakie mogą być inne zastosowania widelca?
4. Widzi Pani ten kalkulator? Proszę teraz mi go sprzedać.
 

Życzymy zakończonych sukcesami rozmów kwalifikacyjnych!

Download PDF
Powrót Drukuj stronę