Jakie błędy najczęściej popełniamy w CV?

Niedługo kończę studia, ale już teraz chciałabym znaleźć pracę, chciałabym wiedzieć jakich błędów należy się wystrzegać pisząc CV?

 
CV jest odpowiedzią na ogłoszenie rekrutacyjne, więc jest bardzo ważne, aby zawierało informacje, których oczekuje osoba rekrutująca
 
Natomiast błędy, których nie powinniśmy popełniać pisząc życiorys zawodowy to:

 

 • Często popełnianym błędem, dyskwalifikującym na starcie kandydata do pracy są błędy ortograficzne, gramatyczne, stylistyczne, interpunkcyjne, używanie nieadekwatnego i niezrozumiałego słownictwa
 • Brak niektórych podstawowych informacji, np. brak danych kontaktowych: numeru telefonu, adresu, adresu e-mail
 • Zamieszczanie informacji nieprawdziwych
 • Nadmiernie rozwinięta lista zainteresowań
 • Stosowanie w stosunku do własnej osoby słownictwa negatywnego, obniżającego własną wartość np. „dobrze posługuję się językiem angielskim, ale wiem, że mógłbym być w tym lepszy”
 • Zamieszczanie informacji mało ważnych np. podawanie liczby dzieci, imienia małżonka, wypisywanie całej ścieżki edukacyjnej (łącznie ze szkołą podstawową) i zawodowej, osobistych przeżyć i refleksji
 • Zamieszczanie niestosownych zdjęć, np. ze spotkań towarzyskich lub fotografii nieaktualnych, np. pięćdziesięcioletnia osoba zamieszcza zdjęcie ze świadectwa maturalnego
 • Mało precyzyjne informacje dotyczące poziomu zaawansowania deklarowanych umiejętności np. znajomości języków obcych, umiejętności obsługi komputera itp
 • Nadmierna długość dokumentu. Dopuszczalna długość CV to 2 strony A4, osoby o bogatym życiorysie zawodowym nie muszą zamieszczać wszystkich informacji ale wybrać tylko te, które są najważniejsze z punktu widzenia przyszłego stanowiska pracy
 • Niestosowanie odwróconej chronologii przy opisywaniu swojej ścieżki edukacji i kariery zawodowej
 • Brak zgody na przetwarzanie danych
Download PDF
Powrót Drukuj stronę