W pracy bądź asertywny, masz do tego prawo

Nader często zdarza się, że skłaniamy się do robienia rzeczy, których robić wcale nie chcemy. Zazwyczaj dzieje się tak dlatego, ponieważ obawiamy się odmówić bo odmawianie wywołuje w większości z nas nieprzyjemne uczucia takie jak złość lub smutek. Odmawiając mamy także obawy, że nasza odmowa może spowodować czyjeś pretensje, naszym zachowaniem kieruje wówczas potrzeba bycia lubianym, która staje na drodze do egzekwowania własnych praw. Przy czym mamy świadomość, że takie sytuacje prowadzą do obwiniania siebie, poczucia krzywdy i stałego naruszenia naszego terytorium czego konsekwencją jest pogorszenia relacji w zespole pracowniczym, oraz negatywny wpływ na nasze relacje z przełożonym.

Co to jest asertywność?
Powszechnie uważa się, że asertywność to po prostu mówienie „nie” , jednak takie zachowanie często bywa utożsamiane z bezczelnością. Bycie asertywnym oznacza jasne wyrażanie swoich zamiarów w celu uniknięcia późniejszych nieporozumień.
Asertywna postawa opiera się na szacunku do samego siebie i szacunku do drugiego człowieka. Wyraża się ona w jasnym i otwartym sposobie komunikowania własnych potrzeb, uczuć i wartości. Ten sposób komunikacji zakłada branie odpowiedzialności za siebie i poszanowanie granic terytorium innych.

Asertywność się opłaca
Asertywny pracownik potrafi wypowiedzieć swoje zdanie, zadbać o swoje prawa i interesy, przy czym robi to w sposób otwarty i uczciwy, respektując prawo drugiej osoby do własnej opinii i odmowy, eliminuje w ten sposób nieporozumienia wynikające ze sprzecznych interpretacji wzajemnych zachowań. Łatwość komunikowania swoich próśb i potrzeb sprzyja dążeniu do wspólnych celów, a co za tym idzie jest długoterminową inwestycją budującą partnerskie relacje w firmie.

Herbert Fensterheim, którego uważa się za twórcę pojęcia asertywności, spisał także podstawowej prawa, którymi powinniśmy się kierować jeśli chcemy być asertywni. Zakładają one, że mamy prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb i uczuć tak długo, dopóki nie ranimy innych, mamy także prawo do wyrażania siebie, nawet jeśli ranimy innych, jednak możemy to robić tylko wtedy gdy nasze intencje nie są agresywne. Swoje prośby możemy przedstawiać innym , ale musimy pamiętać, że mają oni prawo odmówić. W pracy i życiu osobistym zdarzają się sytuacje, w których prawa poszczególnych osób nie są jasne, wtedy mamy prawo przedyskutować tą sytuację z drugą osobą.

Słowo asertywność wywodzi się z języka angielskiego „assert co znaczy dowodzić, wyjaśniać” to „umiejętność wyrażania siebie wobec innych” w sposób nie przynoszący innym szkody. Ta prosta definicja wydaje się oczywista, jednak w praktyce bardzo często okazuje się, że mamy z tym problemy.
Słowo asertywność oznacza „pewność siebie”. Jest to naturalna ko Słowo asertywność oznacza „pewność siebie”. Jest to naturalna konsekwencja pozytywnego myślenia o sobie i budowania silnego poczucia własnej wartości. Kosztuje to naturalnie dużo pracy ale trud ten zostaje po stokroć po stokroć wynagrodzony. Dowiadujemy się więcej o sobie i dzięki temu stajemy się bardziej świadomi siebie.

Renata Tkaczyk

Download PDF
Powrót Drukuj stronę