Poradnik pracownikaMotywacja – energia do życia


Motywacja jest nam potrzebna do pracy, do osiągania celów, jest nam potrzebna do życia. Czym jest motywacja, a czym jest jej brak? Najprościej można to …

Ginące zawody


Praca towarzyszy człowiekowi od początku dziejów, jest elementem otaczającej nas rzeczywistości i jako taka podlega ewolucji.

W pracy bądź asertywny, masz do tego prawo


Nader często zdarza się, że skłaniamy się do robienia rzeczy, których robić wcale nie chcemy. Zazwyczaj dzieje się tak dlatego, ponieważ obawiamy się odmówić bo …

Umiejętności społeczne


 Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem. …

Inteligencja emocjonalna – nieodzowny składnik sukcesu


Z encyklopedii możemy się dowiedzieć, że inteligencja emocjonalna (EQ) to umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i uczuć innych ludzi. To także zdolność do radzenia …

Jak czytać ogłoszenia o pracy


Lektura ogłoszeń w gazetach jest jednym ze sposobów poszukiwania pracy. Odpowiadając na ofertę stajemy do wyścigu, w którym bierze udział wielu bardzo dobrych zawodników Uważna lektura i analiza …

Niepełnosprawni są wśród nas


Oczywistą prawdą jest twierdzenie, że praca daje nam możliwość pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Jest szansą na osobisty rozwój i wpływa na wzrost samooceny. Dlatego nie może …

Sztafeta pokoleń – „zetki” na rynku pracy


Po pokoleniach X i Y przyszła kolej na „Z” – obecnie jego najstarsi przedstawiciele mają około 19 lat i zaczynają stawiać pierwsze kroki na rynku pracy. Jacy …

KAPITAŁ SPOŁECZNY. NIE MOŻNA ODDZIELIĆ EKONOMII OD KULTURY


Nie można kupić zaufania, nawet jeśli to byłoby możliwe – zaufanie nie miałoby wówczas żadnej wartości. K. Arrow, 1971   Idea kapitału społecznego cieszy się …

Adaptacja – stary nowy problem


Związki zawodowe są instytucją doniosłą: mają bowiem za zadanie reprezentować poszczególne kategorie zawodowe pracowników, popierać ich uprawnioną współprace dla wzrostu ekonomicznego społeczeństwa i rozwijać poczucie …

 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >