Linki oświatoweLinki oświatowe


Gdzie warto zajrzeć: www.solidarnosc.gda.pl  – Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.pomorze.pl  – Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku www.solidarnoscoswiata.pl  – Komisja …