Stanowisko ws. wcześniejszych emerytur dla nauczycieli
Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w Gdańsku domaga się utrzymania możliwości przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę – przede wszystkim przez utrzymanie w mocy art. 88 Karty Nauczyciela.

 
W innej sytuacji domagamy się wpisania nauczycieli do grupy zawodów, które mogą skorzystać z tzw. emerytur pomostowych. W związku z tym, że z końcem roku 2007 ustaje możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę postulujemy, by przedłużyć tę możliwość co najmniej do końca 2008 r., a w tym czasie podjąć dalszą dyskusję i konsultacje społeczne w tak ważnej dla środowiska oświatowego sprawie – w myśl zasady, że prawo nie może działać wstecz.
Uważamy, że jest to jeden z najtrudniejszych zawodów, wymagający specyficznych predyspozycji psycho-fizycznych, co zostało potwierdzone w 2006 roku przez Zespół Ekspertów Medycyny Pracy do Spraw Zweryfikowania Wykazu Prac w Szczególnych Warunkach i Wykazu Prac w Szczególnym Charakterze. Wobec ciągle pogarszających się warunków pracy nauczycieli nieludzkie jest wydłużanie im wieku emerytalnego, a wyrazem najwyższej arogancji urzędniczej są słowa wiceministra Polińskiego zacytowane przez „Gazetę Wyborczą” w dniu 16 kwietnia 2007 r. „nauczycielka może pójść na rentę, jeśli straci głos”. Nie  godzimy się na  tak instrumentalne traktowanie nauczycieli, na których nakłada się coraz to nowe obowiązki,  formułuje się coraz to wyższe wymagania i oczekiwania społeczne, a jednocześnie porównuje się ich pracę do zwykłej pracy biurowej. Nie pozwolimy, aby kolejny raz nauczyciele stali się ofiarami oszczędności budżetowych!
Fakt, że rząd RP chce się uchylić nawet od wprowadzenia nauczycieli do ustawy pomostowej jest oceniany jako działanie antyedukacyjne i antynauczycielskie. Realna jest eskalacja czynnej akcji protestacyjnej środowiska nauczycieli. Aby tego uniknąć, domagamy się utrzymania zasad emerytalnych korzystnych dla nauczycieli, tak abyśmy mogli zajmować się przede wszystkim edukowaniem dzieci i młodzieży
 
Wojciech Książek
(Przewodniczący Sekcji)
 
Barbara Kamińska
(Przewodnicząca WZD)
 
Stanowisko otrzymują:
- Rząd RP,
- Kluby parlamentarne (PIS – Samoobrona – LPR oraz PO, SLD, PSL),
- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
- Środki społecznego przekazu
Download PDF
Powrót Drukuj stronę