Stanowisko w sprawie klimatu wychowawczego w szkołach (Zero tolerancji wobec przemocy i braku zasad w szkołach)
Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – w związku z ostatnio nagłośnionymi problemami wychowawczymi: sprawą uczennicy z Gdyni pozującej do aktów w czasopiśmie „Playboy”, pobiciem przez uczniów nauczyciela w Miastku, próbą zwolnienia nauczyciela w Solcu Kujawskim – po raz kolejny zwraca uwagę na znaczenie zadań wychowawczych, jakie stają przed szkołami.

 
Powtarzamy za stanowiskami Sekcji z ubiegłych lat, że jednym z wielu problemów do rozwiązania jest stworzenie właściwego klimatu wychowawczego, który współtworzą nauczyciele i uczniowie, ale także ich rodzice, media, organy prowadzące i nadzorujące szkoły, policja, sprzedawcy w sklepach monopolowych, itd. Nauczyciele, dyrektorzy szkół nie mogą być osamotnieni i ubezwłasnowolnieni (także w wymiarze prawnym) w próbach rozwiązywania problemów wychowawczych.
 
Rada Sekcji podkreśla, że sprawą niezwykle ważną jest przestrzeganie w szkołach norm moralnych, obyczajowych tak zapisanych w prawie oświatowym (w tym w statutach i regulaminach szkolnych), jak i wynikających z zasad obowiązujących w życiu publicznym, a w sposób szczególny ważnych dla młodego pokolenia. Solidaryzujemy się z nauczycielami-wychowawcami, dyrektorami, którzy odważnie próbują przeciwstawić się rozluźnieniom tych norm. Zwracamy zarazem uwagę, że ewentualne uchybienia formalne nie mogą przysłaniać istoty faktu, iż polska szkoła musi być miejscem, gdzie obowiązuje wyraźnie określony kodeks obyczajowy, gdzie nie wszystko wszystkim wolno.
 
Rada Sekcji stoi na stanowisku, że tylko stanowcze, konsekwentne działania szkół, innych instytucji i osób mających wpływ na proces wychowawczy, przyjęcie zasady „Zero tolerancji wobec przemocy i agresji, ale i BRAKU ZASAD w szkołach” może zahamować negatywne zjawiska w tym zakresie.
 
Gabriela Martyńska (Przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni)  
Wojciech Książek (Przewodniczący Sekcji)
 
 Stanowisko otrzymali do wiadomości:
-  Ministerstwo Edukacji i Nauki – za pośrednictwem Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
Rzecznik Praw Obywatelskich,
- Pomorskie Kuratorium Oświaty,
- Samorządy terytorialne i szkoły na terenie Województwa Pomorskiego,
- Dyrekcje Zespołu Szkół nr 3 w Gdyni, Gimnazjum w Miastku, Gimnazjum w Solcu Kujawskim.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę