Pismo w sprawie szkół artystycznych
Pan Stefan Kubowicz –
Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
 
Szanowny Kolego Przewodniczący,
W imieniu Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przekazuję pismo – protest „Solidarności” oświatowej w Starogardzie Gdańskim (Przewodnicząca – Ewa Ceroń-Szmaglińska), w sprawie niedofinansowania Szkoły Muzycznej I stopnia w Starogardzie Gdańskim, w tym na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkoły (jak wynika z pisma, od jedenastu! lat nie mieli realnej podwyżki płac).

Prosimy – zgodnie ze statutowymi kompetencjami – o pilną interwencję w tej – i być może podobnych sprawach – w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie może być tak, że szkołom brakuje środków na wynagrodzenia pracownicze i inne niezbędne potrzeby finansowe. Oczekujemy także bardziej systemowego podejścia do tego problemu, opracowania jasnych kryteriów finansowania placówek podległych Ministerstwu Kultury, aby nie zachodziło podejrzenie uprzywilejowania wybranych, kosztem innych.
 
Z poważaniem:
Wojciech Książek
przewodniczący Sekcji
Download PDF
Powrót Drukuj stronę